Řízení před soudy a dalšími orgány státní správy
 • obchodní spory
 • civilní spory
 • pracovněprávní spory
 • exekuční řízení 
 • rozhodčí řízení, zejména dle pravidel Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR
 • řízení před katastrálními úřady
 • řízení před živnostenskými úřady
 • řízení před stavebními úřady
Právo obchodních společnosti a družstev
 • zakládání obchodních společností a družstev 
 • změny v obchodních společnostech a družstvech
 • řízení zasedání představenstev, valných hromad a členských schůzí  
Právo nemovitostí
 • komplexní příprava dokumentace pro koupě a prodeje nemovitostí, včetně možnosti složení kupní ceny do úschovy na depozitní účet zřízený pouze za tímto účelem
 • sepis darovacích a směnných smluv k nemovitostem
 • sepis zástavních smluv k nemovitostem a smluv o zřízení věcných břemen
 • nájmy bytů včetně komplexního právního poradenství
 • nájmy a podnájmy nebytových a jiných prostor a celých nemovitostí  
Konkurs a vyrovnání, Insolvenční řízení
 • zastupování věřitelů v konkursním a insolvenčním řízení
 • přihlášky pohledávek, oddělené uspokojení
 • incidenční žaloby

Související odkazy využívané při poskytování právních služeb advokátem :  

Sbírka zákonů: Databáze: Státní instituce a úřady: Knihovnické zdroje: Státní ústavy ČR: Informační servery Orgány státní správy Ústavní právo: Trestní právo: Srovnávací právo: Právo životního prostředí: Mezinárodní organizace: Různé:

 
 Kadov 90, 592 03 Sněžné 
 mobil: 602507866  
 e-mail: psir@cbox.cz