Advokátní kancelář poskytuje právní poradenství v oblasti obchodního práva od zakládání společností, přes kompletní správu jejich agendy jako je organizace valných hromad, zvyšování a snižování základního kapitálu, převody obchodních podílů, akcií, změny společenských smluv, sepisování obchodních smluv, řízení před rejstříkovým soudem a další.

Advokátní kancelář poskytuje svým klientům komplexní službu od konzultací a připomínek jejich smluvních vztahů přes vypracovávání a přípravu pojmenovaných, nepojmenovaných i smíšených smluv jako např. kupní smlouvy, smlouvy o dílo, mandátní smlouvy, smlouvy o obchodním zastoupení, leasingové smlouvy, s důrazem na zajištění právního postavení klienta.

Advokátní kancelář poskytuje kompletní poradenství jak fyzickým tak právnickým osobám při koupi, nájmu nebo podnájmu veškerých druhů nemovitostí  a řešení právních vztahů k bytům a nebytovým prostorům včetně zajišťovacích instrumentů jako jsou zástavní práva, zajišťovací převod práva, věcná břemena a další. Při poskytování právních služeb spolupracuje s různými externími odborníky, zejména s daňovými poradci a soudními znalci. Kancelář rovněž spolupracuje s dalšími advokátními kancelářemi, zejména při řešení složitějších a objemnějších případů. 

Cílem kanceláře je poskytovat svým klientům komplexní právní služby na vysoké profesionální a odborné úrovni, a to rychle a zcela nezávisle.

 

 
 Kadov 90, 592 03 Sněžné 
 mobil: 602507866  
 e-mail: psir@cbox.cz